Base Payroll - Hoàn thiện và duyệt bảng lương in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 3:39 CH


Để thực hiện hoàn thiện và duyệt bảng lương trên payroll bạn vào Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/.. Sau đó bạn chọn bảng lương cần hoàn thiện và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại bảng lương chon Xong và gửi tin nhắn tới người duyệt > Lưu lại

Bước 2: Tại giao diện người duyệt, người duyệt có thể xác nhận hoặc từ chối sau khi kiểm tra bảng lương

- Đồng ý

- Trả lại: Chuyển lại về trạng thái chưa hoàn thiện để bổ sung thêm thông tin

- Từ chối


Lưu ý: Nếu đã Xác nhận hoặc Từ chối sẽ không thể quay lại thực hiện bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho bảng lương nữa

Nếu duyệt hoặc từ chối nhầm, bạn nhờ owner xoá bảng lương và thực hiện chạy lại bảng lương mới nhéCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.