Base Payroll - Gửi phiếu lương cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 3:52 CH


Trong trường hợp, kế toán cần thực hiện gửi phiếu lương cho nhân sự để kiểm tra trước hay gửi bản chính hàng tháng cho nhân sự trong doanh nghiệp, bạn chọn Base Payroll từ menu app hoặc truy cập link https://payroll.base.vn/, chọn bảng lương cần gửi cho nhân sự và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tích chọn những nhân sự muốn gửi phiếu lương > Chọn Gửi phiếu lương

Bước 2: Tích chọn gửi phiếu lương qua email

Bước 3: Chọn các cột muốn hiển thị từ cột bên phải chuyển sang bên trái và setup email kèm ND chuyển đi

- Tại phần email, bạn điền các biến để lấy dữ liệu:

- Các lựa chọn bổ sung:

+ Gửi lại cho  nhân sự: Nếu đã từng gửi bảng lương và gửi lại cần tích lựa chọn này để mail mới được gửi đi

+ Lưu lại cấu hình: Lưu lại thông tin về bảng và nội dung vừa chỉnh sửa cho lần gửi tiếp theo

+ CC  tới người tạo: Gửi phiếu lương đến email của người tạo

+ Cái đặt email nhận phiếu lương của nhân viên: 

Đối với nhân sự đang làm việc

  • Email công việc: gửi qua email làm việc (Cài đặt ở HRM)
  • Email cá nhân: gửi qua email khác (Cài đặt tại HRM)

Đối với nhân sự đã bị terminate

  • Email công việc: gửi qua email làm việc (Cài đặt ở HRM)
  • Email cá nhân: gửi qua email khác (Cài đặt tại HRM)

- Chọn Gửi để gửi phiếu lươngCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.