Base HRM - Nghỉ phép: Xuất dữ liệu nghỉ phép in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:37 CH


Trường hợp bạn cần lưu trữ lại dữ liệu nghỉ phép ở thời điểm hiện tại, có thể thao tác xuất dữ liệu như sau: 

Bước 1: Truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM trên thanh app 

Bước 2: Tại phần Chính sách C&B, chọn Nghỉ phép

Bước 3: Tại chính sách cần xử lý, click icon ".." và chọn Download dữ liệu nghỉ phép

 

Bước 4: Chọn chính sách,văn phòng và trạng thái tương ứng rồi chọn Tiếp tục để xuất dữ liệuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.