Base Goal - Tạo công việc từ mục tiêu cá nhân in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 3:02 CH


Để tạo công việc từ một mục tiêu tại Base Goal bạn vào Base Goal từ menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/.. Sau đó bạn vào mục tiêu cá nhân dạng và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn mục "Giao việc"

- Tạo công việc, nhập @ để gián thẻ và giao việc, nhấn enter để lưu: tiêu đề công việc

- Gán @ để giao: tag người được giao việc

- Thời hạn: thời hạn hoàn thành của công việc theo ngày

- Time: thời hạn hoàn thành theo giờ

- Dự án: Chọn dự án hoặc phòng ban chứa công việc
- Nhóm công việc: Nhóm công việc thuộc phòng ban chứa công việc
- Người theo dõi: Tag thành viên theo dõi
Bước 2: Chọn "Tạo mới" để tạo công việc và liên kết công việc sang wework


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.