Base Goal - Liên kết chéo mục tiêu in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 1, 2022 tại 2:59 CH


Để thực hiện liên kết chéo mục tiêu trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app sau đó chọn mục tiêu cần liên kết chéo. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng ".." => chọn "Tạo liên kết chéo (ngoài chu kỳ)"


Bước 2: Chọn chu kỳ muốn liên kết mục tiêu

Bước 3: Chọn mục tiêu thuộc chu kì mới để liên kết => "Lưu lại"

Bước 4: Tại chu kỳ mới, trong mục tiêu đã chọn sẽ hiện liên kết chéo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.