Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 3:34 CH


1.Cho phép xem video khi gắn link youtube

-Khi gắn link youtube vào bài viết sẽ hiển thị video và xem trực tiếp video trên Inside.

-Các dạng bài được áp dụng: Cập nhật nhanh, Styled update và Thông báo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.