Base Inside

Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Thêm cột “Loại bài viết” khi xuất báo cáo ra file excel - Tại phần Các bài viết tương tác nhiều nhất, khi click Tải về, file excel bổ sung thêm cột Loạ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 11:02 SA
Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Bình chọn: hỗ trợ xuất kết quả bình chọn 2. Giá trị cốt lõi: hiển thị ảnh đính kèm ngay trong nội dung chi tiết 
Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:12 CH
Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cho phép người kiểm duyệt/ Quản lý kênh sửa nội dung bài đăng do thành viên tạo 2. API: Cập nhật API để lấy được dữ liệu khi tạo Tin tức nội bộ + Cập nh...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 2:04 CH
Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm nút Copy link/ Sao chép liên kết trên các bài đăng - Thêm chức năng Copy link cho các loại bài viết: Sự kiện, Cập nhập nhanh, Tin tức nội bộ, Khen ...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 10:46 SA
Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Tối ưu Hiển thị thông tin công ty ở cột phải, hiển thị đầy đủ hơn 2. Tắt thông báo sinh nhật Thao tác được thực hiện trên Base Account của từng tài k...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:49 CH
Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1.Cho phép xem video khi gắn link youtube -Khi gắn link youtube vào bài viết sẽ hiển thị video và xem trực tiếp video trên Inside. -Các dạng bài được áp d...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 3:34 CH
Ra mắt Base Inside V4
Phiên bản mới của Base Inside hứa hẹn cải thiện những trải nghiệm cần được tối ưu và mang đến cho bạn 1 giao diện hoàn toàn mới, cùng khám phá nhé! 1. T...
Sat, 21 Tháng 8, 2021 tại 11:51 CH