Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 10:46 SA


1. Thêm nút Copy link/ Sao chép liên kết trên các bài đăng

- Thêm chức năng Copy link cho các loại bài viết: Sự kiện, Cập nhập nhanh, Tin tức nội bộ, Khen thưởng, Giá trị cốt lõi, Nguyên tắc làm việc, Thông báo

- Đối với tài khoản member chỉ có thể thao tác Sao chép liên kết ở ngoài Trang chủ

2. Xem trực tiếp video khi dán link từ Base Video


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.