Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:49 CH


1. Tối ưu Hiển thị thông tin công ty ở cột phải, hiển thị đầy đủ hơn

2. Tắt thông báo sinh nhật

Thao tác được thực hiện trên Base Account của từng tài khoản


3. Xuất danh sách người tham gia sự kiện


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.