Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 11:02 SA


1. Thêm cột “Loại bài viết” khi xuất báo cáo ra file excel

- Tại phần Các bài viết tương tác nhiều nhất, khi click Tải về, file excel bổ sung thêm cột Loại bài viết:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.