Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:12 CH


1. Bình chọn: hỗ trợ xuất kết quả bình chọn


2. Giá trị cốt lõi: hiển thị ảnh đính kèm ngay trong nội dung chi tiết 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.