Base Inside: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 2:04 CH


1. Cho phép người kiểm duyệt/ Quản lý kênh sửa nội dung bài đăng do thành viên tạo

2. API: Cập nhật API để lấy được dữ liệu khi tạo Tin tức nội bộ + Cập nhật nhanh 

- Link API public: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/TVzaAtgV 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.