Base Goal - Cách tạo và cập nhật kết quả then chốt in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 1, 2022 tại 3:40 CH


Để tạo kết quả then chốt và checkin kết quả đó trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app. Sau đó, bạn chọn mục tiêu dạng OKR cần tạo và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại "Kết quả then chốt", chọn "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin kết quả then chốt => chọn "Lưu lại" 

- Cách tính: có thể chọn metric riêng hoặc phần trăm hoàn thành

- Kết quả:

Bước 3: Chọn "Checkin" => điền nội dung checkin => chọn  "Lưu lại"

- Kết quả sau checkin


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.