Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 1, 2022 tại 2:37 CH


1. Cập nhật lại thiết lập gửi thông báo qua email:

- Bật thiết lập trong từng Loại văn bản:


- Khi bật thiết lập xong trong từng công văn sẽ có tùy chọn Thông báo qua email


2.Với Văn bản đi, cho phép gửi email cho người bên ngoài khi nhập email người đó

- Bật thiết lập trong từng Loại văn bản


- Nhập email tại đây


- Khi văn bản gửi đi thành công, có lưu lịch sử đã gửi cho email nào

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.