Base Request: Cập nhật tính năng tháng 1/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 1, 2022 tại 4:33 CH


1.Cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định của nhóm đề xuất xuất được dữ liệu

-Trong cài đặt nâng cao: Thêm option cho phép người theo dõi mặc định và người duyệt mặc định của group có thể xuất dữ liệu đề xuất.-Action xuất excel sẽ được thêm vào màn danh sách các đề xuất của nhóm đề xuất. Cho phép lựa chọn " Export đề xuất ra excel " và " Export đề xuất với dữ liệu dạng bảng ".2.Cho phép nhập sẵn người duyệt linh động và user chỉ được chọn trong danh sách này

- Thiết lập trong từng nhóm đề xuất: Thêm option " Bắt buộc chọn người duyệt linh động trong danh sách đã cài đặt ". Mặc định là không.

- Chọn " Có ": Hiển thị setup " Người duyệt linh động của nhóm " cho phép nhập danh sách user là người duyệt linh động.

- Khi tạo, nhân bản và chuyển tiếp đề xuất chỉ được phép chọn người duyệt linh động trong danh sách đã cài đặt.


3.Cho phép nhóm đề xuất thiết lập nhiều mẫu in

-Cho phép thêm nhiều mẫu in trong group.

-Cho phép chỉnh sửa mẫu in, chỉnh sửa vị trí mã QR, tải xuống, xem trên hộp thoại mới và xóa cho từng mẫu in.-Cho phép chọn mẫu in khi thực hiện các tùy chọn: In đề xuất theo mẫu ra file word, in đề xuất theo mẫu ra file pdf, in đề xuất theo mẫu với qrcode và tạo file in đề xuất theo mẫu để trình ký trong Request.
4. Thêm biến owner_request_action lấy theo hành động thực tế của người duyệt trong request

-Thêm biến owner_request_action_1, owner_request_action_2 . Cho phép in ra các action của người duyệt trong request và tối đa đến người duyệt thứ 20.

-Các giá trị bao gồm: ĐÃ DUYỆT, ĐÃ TỪ CHỐI, CHƯA XỬ LÝ.

-Áp dụng cho các lựa chọn in theo mẫu.
5. Bổ sung tính năng system owner xuất dữ liệu dạng bảng cho tất cả các đề xuất thuộc nhóm đề xuất (dù không có vai trò gì trong các đề xuất đó)

- Cho phép system owner " Export đề xuất ra excel " và " Export đề xuất với dữ liệu dạng bảng " được tất cả các đề xuất của group.


6. Cho phép app admin nhìn thấy webhook traces

-Cho phép system owner tùy chọn cài đặt thêm quyền cho app admin hiển thị webhook traces và bắn lại webhook chưa được gửi.

-Mặc định là không.
7. Webhook: Thêm transformer để Quản lý trực tiếp thành người theo dõi khi bắn webhook sang Workflow

-Thêm các key của origin_direct_managers và origin_flexible_approvers bao gồm:

  • {origin_direct_managers} : list username của các quản lý trực tiếp
  • {origin_direct_manager_list.names} : list full name của các quản lý trực tiếp 
  • {origin_direct_manager_list.name_titles} : list full name và title của các quản lý trực tiếp 
  • {origin_flexible_approvers} : list username của các người duyệt linh động
  • {origin_flexible_approver_list.names} : list full name của các người duyệt linh động 
  • {origin_flexible_approver_list.name_titles} : list full name và title của các người duyệt linh động 

Lưu ý:

-Các key origin nghĩa là data gốc mà user nhập, không phải là data final sau khi đã check trùng các vai trò của các người duyệt-Setup transformer để lấy để Quản lý trực tiêps thành Người theo dõi khi bắn webhook sang Workflow.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.