Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 2/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 2, 2022 tại 3:56 CH


1.Tab Nhiệm vụ

- Hiển thị danh sách các " Nhiệm vụ của tôi " được phân loại và chia theo từng tab: Nhiệm vụ được giao, Tạo bởi tôi, Đang theo dõi và Nhân viên của tôi.

- Trong từng tab có thể chọn hiển thị danh sách các nhiệm vụ theo các trạng thái: Tất cả, Đã hoàn thành, Đang xử lý, Thất bại và Quá hạn.

- Cho phép tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao trong tất cả các tab.


2. Tab Công việc

- Hiển thị danh sách các " Công việc của tôi " được phân loại và chia theo từng tab: Giao cho tôi, Tạo bởi tôi và Nhân viên của tôi.

- Trong từng tab có thể chọn hiển thị danh sách các công việc theo các trạng thái: Tất cả, Đang làm, Đã hoàn thành và Quá hạn.

- Cho phép tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao trong tất cả các tab.3. Tab Quy trình

- Hiển thị danh sách " Quy trình đang thực hiện " và " Tất cả quy trình ( dành cho quản trị hệ thống ) ".

- Cho phép hiển thị giới hạn 300 quy trình


- Cho phép hiển thị quy trình dưới dạng bảng, dạng danh sách và xem báo cáo của quy trình

- Cho phép hiển thị 1000 nhiệm vụ và nút Load more ở cuối trang ( mỗi lần sẽ hiển thị thêm 1000 nhiệm vụ)4.Tạo mới nhiệm vụ

- Cho phép tạo mới nhiệm vụ trực tiếp trên mobile với màn hình tạo mới chứa đầy đủ các trường thông tin và trường dữ liệu đã thiết lập5.Chuyển tiếp nhiệm vụ

- Cho phép chuyển tiếp nhiệm vụ trực tiếp trên mobile với màn hình chuyển tiếp chứa đầy đủ các trường thông tin và trường dữ liệu đã thiết lập.6. Chi tiêt nhiệm vụ

- Trong chi tiết nhiệm vụ các thông tin được chia nhỏ ra thành từng tab: Tổng quan, công việc, bình luận và tài liệu đính kèm

- Cho phép thực hiện các thao tác trên mobile với nhiệm vụ tương ứng.7. Chi tiết công việc

- Chi tiết công việc hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin như người thực thi, thời hạn, người tạo,...

- Cho phép thực hiện thao tác trên mobile với công việc tương ứng.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.