Base Wework: Cách tạo công việc mới in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 9:18 SA


Để tạo công việc mới, bạn truy cập vào Base Wework https://wework.base.vn/ rồi thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Tại tab Công việc, bạn chọn Tạo công việc mới

- Bước 2: Chọn 1 phòng ban/ dự án muốn hiển thị công việc trong đó.


- Bước 3: Điền thông tin công việc

+ Tên công việc: nhập text ngắn gọn, tối đa 155 kí tự

+ Mô tả công việc: nội dung chi tiết của công việc 

+ Trường dữ liệu tùy chỉnh: nhập nội dung theo đúng định dạng loại dữ liệu đầu vào đã đc thiết lập sẵn

+ Gán @ để giao việc: tag @username của thành viên nhận việc, chỉ giao cho 1 người

+ Chưa phân loại: Chọn nhóm công việc tương ứng để phân loại

+ Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu làm công việc 

+ Thời hạn: ngày cuối cùng cần hoàn thiện công việc

+ Ngoài ra có thể thêm file đính kèm, nhãn/ tags, người theo dõi

Sau đó, ấn Thêm công việc để hoàn tất thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể vào 1 phòng ban/ dự án rồi tạo công việc tương tư như hướng dẫn trên:

 

Hoặc tạo nhanh trong từng nhóm công việc:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.