Base Wework: Cách tạo phòng ban (team) in

Sửa đổi trên: Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 4:23 CH
Để tạo phòng ban trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app

- Bước 2: Tại thanh menu trái, bạn chọn Tạo phong ban mới (nếu được phân quyền tạo)


- Bước 3: Nhập thông tin  phòng ban

+ Tên phòng ban: nhập text ngắn gọn

+ Thành viên quản trị: @tag username, đây là thành viên cho quyền cao nhất trong 1 phòng ban, 1 phòng có thể có nhiều quản trị

+ Thành viên khác: @tag username các thành viên tham gia phòng ban hoặc click Thêm thành viên từ các team để thêm nhanh nhiều thành viên cùng lúc (team này đc tạo trên Base Account)

+ Mô tả phòng ban: nhập mô tả ngắn gọn

+ Department: cấp cha của phòng banm để phân nhóm xá phòng ban có cùng tính chất.


Sau đó click Tạo phòng ban để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.