Base Wework: Cách tạo dự án (project) in

Sửa đổi trên: Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:44 CHĐể tạo dự án trên Wework, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, khi bạn được phân quyền tạo, bạn sẽ hiển thị nút tạo để thao tác

- Bước 2: Bạn click Tạo dự án mới hoặc icon (+) để bắt đầu tạo dự án


- Bước 3: Nhập thông tin dự án

+ Tên dự án: nhập text ngắn gọn

+ Thành viên quản trị dự án: đây là quyền cao nhất trong 1 dự án

+ Thành viên thực hiện dự án: bạn @tag username của các thành viên tham gia dự án hoặc thêm nhanh bằng cách click Thêm thành viên từ các team (team này đã được tạo trước trên Base Account)

+ Department: đây là cấp cha của dự án, giúp phân nhóm các dự án cùng 1 tính chất

+ Phân loại dự án: dự án nội bộ, dự án làm việc với khách hàng

+ Mẫu dự án: nếu đã thiết lập trước các dự án mẫu trên Wework, bạn có thể chọn luôn mẫu

+ Cài đặt nâng cao: bạn có thể cài đặt ngày bắt đầu - kết thúc dự án, trạng thái, mô tả, màu sắc dự án

Sau đó chọn, Thêm dự án mới để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.