Base Wework: Phân quyền tạo phòng ban/ dự án in

Sửa đổi trên: Mon, 28 Tháng 2, 2022 tại 2:33 CHĐể phân quyền tạo phòng ban/ dự án, bạn thao tác theo hướng dẫn sau (quyền này chỉ dành cho quản trị hệ thống/ system owner)

- Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app, tại thanh menu bên trái, chọn Cài đặt hệ thống


- Bước 2: Chọn tab Tùy chỉnh khác và phân quyền 


NOTE:

- Riêng với phòng ban chỉ quyền Quản trị hệ thống (admin) và Quản trị hệ thống cấp cao (system owner) mới có quyền tạo

- App admin wework mặc định có quyền tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.