Base HRM - TK ảo: Gắn hồ sơ nhân sự vào tài khoản ảo in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:23 SA


Với những hồ sơ ảo đã được tạo ở Base HRM bạn muốn gắn nhân sự đã có tại Base Account có thể làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn Base HRM tại menu app hoặc truy cập link https://hrm.base.vn/.. Sau đó bạn chọn lọc các tài khoản ảo trên hệ thống

Bước 2: Chọn tài khoản ảo muốn gắn nhân sự 

Bước 3: Chọn biểu tượng ".." => chọn "Activate full profile"

Bước 4: Tại Base Account => Thành viên => tìm kiếm Username của nhân sự muốn gắn

Bước 5: Điền username của nhân sự (đã tạo tại Base Account) vào "Link to user account" => "Lưu lại" để hoàn thiện


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.