Base Hourly: Hướng dẫn phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca in

Sửa đổi trên: Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 11:49 SA


1. Để tạo lịch làm việc cho nhân viên người quản lý có thể sử dụng lịch làm việc đã setup từ HRM hoặc tạo trực tiếp trên Schedule/ Hourly

Cách 1: Tạo trực tiếp trên Schedule/ Hourly

Bước 1: Tạo ca cho từng nhân viên: Click vào 1 vị trí bất kỳ trên giao diện lịch của nhân viên -> hệ thống hiển thị giao diện Tạo ca mới

 • Sử dụng ca mẫu, sử dụng khung thời gian: sử dụng các khung giờ và ca làm việc mẫu để điền nhanh các thông tin về thời gian làm việc, standard point, thời gian checkin/checkout, thời gian giải lao.

 • Xuất bản ca này: lựa chọn có xuất bản ca làm việc hay không. Những ca làm việc đã xuất bản mới được hiển thị ở màn Trang chủ, còn ca làm việc chưa xuất bản sẽ không được hiển thị cho nhân viên thấy.

 • Ca mở: tạo các ca làm việc chưa được giao cho nhân viên nào. Người quản lý sử dụng Ca mở để phân nhanh ca làm việc cho nhân viên bằng cách kéo ca mở đến ngày cần tạo ca của nhân viên

            Cách 2: Chọn lịch làm việc từ HRM trong mục Action

 


**Lưu ý:

 • Schedule chỉ cập nhật lịch làm việc có Check in / Check out policy là Per shift và các ca làm việc trong 1 ngày không được xung đột với nhau.

 • Đối với các timesheet có Check in / Check out policy là Per day thì người quản lý phải tạo trực tiếp ca, lịch làm việc trên app Schedule.

 • Nếu không tích Ghi đè các ca xung đột thì hệ thống sẽ bỏ qua các ca bị xung đột với các ca hiện tại. Nếu chọn, hệ thống sẽ ghi đè lên các ca hiện tại nếu xảy ra xung đột.

 • Quản lý chỉ được phân ca cho các nhân viên trong lịch làm việc mình quản lý.

 • App admin có thể chọn được các nhân viên thuộc lịch làm việc khác khi phân ca. Các nhân viên thuộc lịch làm việc khác (timesheet B) được phân làm việc cho 1 ca ở timesheet A, thì quản lý timesheet A sẽ nhìn được tất cả ca của nhân viên đó (trong đó các ca thuộc timesheet khác sẽ mờ đi).

 1. Chỉnh sửa ca làm việc: Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại ca làm việc đã tạo trước đó chỉ cần rê chuột vào dấu “..” >> Chọn “Sửa”

 1. Sao chép ca: copy các ca làm việc từ tuần này sang tuần khác, không copy được theo tháng: 

Nhấn vào Actions và chọn “Sao chép ca của khoảng thời gian khác”  

   

 • Khoảng thời gian áp dụng: Là khoảng thời gian mà bạn muốn sao chép phân ca từ khoảng thời gian trước

 • Chọn 1 ngày của khoảng thời gian muốn sao chép: Ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn sao chép

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.