Base Hourly

Base Hourly: Hướng dẫn phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca
1. Để tạo lịch làm việc cho nhân viên người quản lý có thể sử dụng lịch làm việc đã setup từ HRM hoặc tạo trực tiếp trên Schedule/ Hourly Cách 1: Tạo trực ...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 11:49 SA
Base Hourly - Cài đặt ca làm việc
Trong cài đặt ca làm việc trong Base Hourly bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: 1, Cài đặt ca...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 2:33 CH
Base Hourly - Cài đặt lương làm theo giờ cho từng nhân viên
Mỗi nhân sự khi làm việc có thể có mức lương tính theo giờ khác nhau tùy thuộc vào vị trí làm việc, chức vụ,... Để thực hiện cài đặt lương theo giờ cho từng...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 1:45 CH
Base Hourly - Cài đặt công thức tính công cho lịch làm việc
Trong một chu kì công, dựa vào checkin checkout và quy định công ty mà có thể mỗi lịch làm việc sẽ có cách tính công khác nhau. Muốn đảm bảo thực hiện tính ...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 3:18 CH
Base Hourly: Cài đặt cấu hình lịch làm việc
Để cài đặt cấu hình lịch làm việc bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài đặt&q...
Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 3:05 CH
Base Hourly - Cài đặt vai trò
Trong Base Hourly, các vai trò được tạo hỗ trợ phân ca, tính lương giờ theo đúng vai trò được giao. Để thực hiện tạo các vai trò, bạn truy cập https://hourl...
Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 2:24 CH
Base Hourly - Cài đặt địa điểm áp dụng phân ca
Tạo các địa điểm được phân theo từng lịch có thể hỗ trợ việc phân ca được rõ ràng, chính xác hơn. Để cài đặt địa điểm áp dụng phân ca, bạn truy cập https://...
Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 3:17 CH
Base Hourly - Cấu hình thời gian bắt đầu chu kỳ
Mỗi hệ thống có các chu kì tính công khác nhau, việc cài đặt cấu hình chung cho các chu kì sẽ hỗ trợ việc tạo chu kỳ nhanh chóng và chính xác. Để cấu hình c...
Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 4:02 CH
Base Hourly - Hướng dẫn tạo chu kỳ tính công
Để thực hiện tạo chu kỳ tính công, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc app Base Hourly từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn ...
Thu, 5 Tháng 5, 2022 tại 3:34 CH
Base Hourly - Hướng dẫn tạo ca hàng loạt
Trong quá trình phân ca, Tạo ca hàng loạt sẽ hỗ trợ quản lý phân ca nhanh chóng. Để thực hiện thao tác này, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc Base H...
Thu, 5 Tháng 5, 2022 tại 3:52 CH