Base Hourly - Cài đặt vai trò in

Sửa đổi trên: Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 2:24 CH


Trong Base Hourly, các vai trò được tạo hỗ trợ phân ca, tính lương giờ theo đúng vai trò được giao. Để thực hiện tạo các vai trò, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Vai trò" => "Tạo"

Bước 2: Điền thông tin vai trò và chọn "Lưu"

- Tên: Tên vai trò (VD: Chạy bàn)

- Tên viết tắt: tên vai trò viết tắt, viết không dấu và không ký tự đặc biệt (VD: Chayban, chay_ban,)

- Quy tắc tính lương:

+ Lấy theo lương nhân sự: áp dụng tính lương theo cài đặt của nhân sự ở HRM

+ Lương tủy chỉnh: Điền lương theo giờ (ĐVT: Đ) tại ô bên dưới

- Mô tả: Bổ sung thêm thông tin cho vai trò


- Chọn "Lưu" để lưu dữ liệu đã tạo.

- Khi phân ca, bạn có thể chọn vai trò cho ca


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.