Base Hourly - Cài đặt công thức tính công cho lịch làm việc in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 3:18 CH


Trong một chu kì công, dựa vào checkin checkout và quy định công ty mà có thể mỗi lịch làm việc sẽ có cách tính công khác nhau. Muốn đảm bảo thực hiện tính công chuẩn cần cài đặt công thức tính cho mỗi lịch làm việc. Để thực hiện cài đặt bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc app Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Lịch làm việc" => chọn dấu mũi tên và chọn "Công thức"

Bước 2: Tạo công thức

(1) Các biến mặc định của hệ thống sử dụngđể cài đặt công thức

(2) Chọn "Thêm" để tạo thêm biến áp dụng

(3) Tên biến mới được thêm

(4) Vùng điền công thức

- Point: Tính số giờ đi làm của nhân sự

- Deduction: Tính khấu trừ

- Addition: Tính số tăng thêm (VD bạn A làm 4 tiếng 1 ca thì sẽ được thêm 100 nghìn. Công thức cài: if(point>4),100000,0)

- Is_late: xác định nhân sự đi muộn hay không

- Có thể thêm 1 số biến phụ để cài đặt trong các công thức theo ý muốn.

- Tại giao diện này, bạn sử dụng công thức excel và các biến để tạo công thức tính

Bước 3: Chọn "Lưu" để hoàn thiện cài đặt công thức


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.