Base Hourly: Cài đặt cấu hình lịch làm việc in

Sửa đổi trên: Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 3:05 CH


Để cài đặt cấu hình lịch làm việc bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Lịch làm việc" => chọn biểu tượng mũi tên tại lịch cần cấu hình => chọn "Cấu hình"

Bước 2: Điền cấu hình và "Lưu"

- Quản lý: tag quản lý lịch làm việc, quản lý sẽ có quyền phân ca trong lịch làm việc của mình

- Xuất bản ca: nếu chọn Xuất bản ca, các ca được tạo sau này sẽ mặc định xuất bản 

- Thời gian vào ca sớm nhất/muộn nhất

- Thời gian ra ca sớm nhất/ muộn nhất

- Yêu cầu sự chấp thuận của quản lý khi yêu cầu ca/ chuyển ca/ đổi ca: Khi nhân viên tạo đề xuất yêu cầu ca/chuyển ca/đổi ca buộc phải có duyệt của quản lý

- Chọn "Lưu" để hoàn thiện cài đặt cấu hình.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.