Base Hourly - Cấu hình thời gian bắt đầu chu kỳ in

Sửa đổi trên: Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 4:02 CH


Mỗi hệ thống có các chu kì tính công khác nhau, việc cài đặt cấu hình chung cho các chu kì sẽ hỗ trợ việc tạo chu kỳ nhanh chóng và chính xác. Để cấu hình chu kỳ, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Cấu hình"

Bước 2: Điền thông tin chu kì => "Lưu"

- Hàng tháng:

+ Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu chu kì trong tháng

+ Bắt đầu từ: Tháng này/ Tháng trước (tính từ thời điểm tạo)
- Hàng Tuần: Ngày bắt đầu theo thứ


Chọn "Lưu" để lưu cấu hình đã cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.