Base Hourly - Cài đặt địa điểm áp dụng phân ca in

Sửa đổi trên: Wed, 4 Tháng 5, 2022 tại 3:17 CH


Tạo các địa điểm được phân theo từng lịch có thể hỗ trợ việc phân ca được rõ ràng, chính xác hơn. Để cài đặt địa điểm áp dụng phân ca, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Địa Điểm" => "Tạo"

Bước 2: Điền thông tin và chọn "Lưu"

- Tên: Tên địa điểm (VD theo văn phòng, cửa hàng làm việc,...)

- Tên viết tắt: viết không dấu

- Lịch làm việc áp dụng: Mặc định sẽ áp dụng cho tất cả các lịch làm việc, hoặc có thể chọn riêng từng lịch

- Mô tả: bổ sung thêm thông tin cho địa điểm


Chọn "Lưu" để hoàn thiện tạo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.