Base Hourly - Hướng dẫn tạo ca hàng loạt in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 5, 2022 tại 3:52 CH


Trong quá trình phân ca, Tạo ca hàng loạt sẽ hỗ trợ quản lý phân ca nhanh chóng. Để thực hiện thao tác này, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc Base Hourly từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Phân ca" => "Tạo hàng loạt"

Bước 2: Điền thông tin ca và chọn Tạo

- Từ ngày/Tới ngày: Chọn khoảng thời gian tạo các ca

- Các ngày trong tuần: các ngày trong tuần có phân ca

(Có thể sử dụng ca mẫu hoặc khung thời gian để thực hiện tạo nhanh)

- Thời gian bắt đầu/ Thời gian kết thúc ca

- Vai trò/ Địa điểm/ Loại ca: Dữ liệu áp dụng ca

- Xuất bản ca: Nếu tích chọn ca sẽ được xuất bản ngay khi tạo

- Là ca mở: Nếu tích chọn ca mở, ca sẽ không phân cho nhân sự cụ thể

- Overnight shift? : Tích chọn nếu là ca qua đêm

- Áp dụng cho tất cả các nhân sự: Có thể lựa chọn 1 số hoặc tất cả nhân sự để phân ca

- Ghi đè các ca xung đột: Nếu có ca xung đột trong khoảng thời gian tạo sẽ ghi đè ca mới

- Cấu hình nâng cao:

+ Nghỉ (phút): Thời gian nghỉ ca tính theo phút

+ Thời gian vào ca sớm nhất/muộn nhất

+ Thời gian ra ca sớm nhất/muộn nhất


Chọn "Tạo" để tạo các phân ca.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.