Base Hourly - Cài đặt ca làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 2:33 CH


Trong cài đặt ca làm việc trong Base Hourly bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

1, Cài đặt ca mẫu

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Ca mẫu" => "Tạo"

Bước 2: Tạo ca mẫu và "Lưu"

- Tên: Tên ca mẫu
- Thời gian bắt đầu/ Thời gian kết thúc/ Nghỉ(phút) (Có thể sử dụng cài đặt khung thời gian trước đó để tạo nhanh)

- Đây là ca qua đêm? : Tích chọn nếu ca là ca qua đêm (Thời gian được tính bắt đầu của ngày hôm trước và kết thúc vào ngày liền kề

- Vai trò: Chọn Vai trò tương ứng với ca mẫu

- Địa điểm: Chọn địa điểm tương ứng với ca mẫu

- Loại ca: Chọn loại ca tương ứng với ca mẫu

- Chọn Lịch làm việc: Mặc định sẽ áp dụng ca cho tất cả các lịch làm việc, nếu chỉ áp dụng với 1 số lịch bạn tích chọn lịch cụ thể áp dụng

- Cấu hình nâng cao: 

+ Thời gian vào sớm nhất/muộn nhất
+ Thời gian ra ca sớm nhất/ muộn nhất

Chọn "Lưu" để hoàn thiện tạo ca mẫu.


2, Cài đặt Khung thời gian

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Khung giờ" => "Tạo"

Bước 2: Điền thông tin khung thời gian

- Tên: Tên khung giờ

- Thời gian bắt đầu/ thời gian kết thúc

- Đây là ca qua đêm? : nếu tích chọn ca sẽ được tính bắt đầu từ thời gian ngày được phân ca và kết thúc vào ngày tiếp theo

Chọn "Lưu"để tạo khung giờ

3, Cài đặt Loại ca

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Loại ca" => "Tạo"

Bước 2: Điền thông tin loại ca và "Lưu"

- Tên: Tên loại ca

- Mã: Mã ca viết liền không dấu không ký tự đặc biệt

- Mô tả: Mô tả thông tin về loại ca


Chọn "Lưu" để hoàn thành tạo loại ca


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.