Base Hourly - Hướng dẫn tạo chu kỳ tính công in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 5, 2022 tại 3:34 CH


Để thực hiện tạo chu kỳ tính công, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc app Base Hourly từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Chu kỳ" => "Tạo"

Bước 2: Chọn thông tin cho chu kỳ => "Lưu"

- Chu kỳ: Tháng 

- Tháng/ Năm: Chọn tháng và năm của chu kỳ

- Lịch làm việc: Chọn những lịch áp dụng chu kỳ


Chọn "Lưu" để tạo chu kỳ.


Sau khi tạo, nếu thiếu lịch làm việc áp dụng trong chu kỳ, bạn có thể bổ sung bằng cách: Chọn biểu tượng 3 chấm và "Thêm lịch làm việc" => Chọn lịch và "Lưu"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.