Base Timesheet: Ý nghĩa của Shift Policies là gì? in

Sửa đổi trên: Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:28 CH


- Shift policy là quy định về việc checkin/checkout cho một ca làm việc bao gồm các thông số:

  • + Khoảng thời gian mà một log chấm công được ghi nhận là checkin: Sớm nhất, muộn nhất, thời gian tính là checkin
  • + Khoảng thời gian mà một log chấm công được ghi nhận là checkout: Sớm nhất, muộn nhất, thời gian tính là checkout
  • + Có phải là ca vắt ngày hay không (Ca bắt đầu trước 12h giờ đêm và làm việc sang ngày mới)
  • + Số công tiêu chuẩn của một ca (Số công tối đa của một ca làm việc nếu k tính các chính sách thưởng công - OT, ngày lễ)

- Mục đích của shift policy là để giúp xác định thời gian checkin/checkout chính xác của từng ca làm việc qua đó tính được số công chính xác của từng ca ở Base Timesheet.

- Base Timesheet được xây dựng với cấu trúc là : Một lịch làm việc bao gồm các ngày làm việc, mỗi ngày có một số lượng ca nhất định. Cách để tính toán số công của một ngày sẽ được build up từ : Số công của từng ca là bao nhiêu (shift_point) => Số công của từng ngày là bao nhiêu (day_point) và cuối cùng là số công tổng của người đó trong 1 tháng. Shift Policy với các settings kia giúp xác định được chính xác với mỗi ca thì thời gian checkin\checkout của mỗi người chính xác là bao nhiêu thay vì chỉ sử dụng log đầu tiên trong ngày là checkin và cuối cùng trong ngày là checkout.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.