Base Checkin Mobile: Một số vấn đề thường gặp khi Checkin Wifi và cách xử lý in

Sửa đổi trên: Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:40 CH


1, Địa chỉ MAC hiện 02:00:00:00:00:00

Giải pháp: Kiểm tra lại xem đã bật location của máy và cho phép quyền Location app HRM.


2, Wifi không hợp lệ

  • Nguyên nhân: do setup client không viết đủ các địa chỉ MAC của mạng.
  • Giải pháp: Thêm địa chỉ MAC hiện trên màn hình điện thoại vào trường Router MAC addresses trên HRM.


3, Địa chỉ Ip không đúng.

  • Nguyên nhân: do địa chỉ ip mạng của máy đang không khớp với địa chỉ ip được setup trên client.
  • Giải pháp: kiểm tra lại ip mạng của máy (vào https://whatismyipaddress.com/, xem thông tin IPv4)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.