Base Wework: Giao việc cho người ngoài phòng ban in

Sửa đổi trên: Wed, 23 Tháng 3, 2022 tại 9:32 SA


Để thực hiện giao việc cho người ngoài phòng ban bạn truy cập app Base Wework trên thanh menu app hoặc link https://wework.base.vn/. Sau đó, bạn vào dự án có công việc muốn giao cho người ngoài phòng ban và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào mục "Tạo công việc" trong phòng ban:

Bước 2. Thêm thông tin công việc và Tag username của người thực thi ngoài phòng ban ở mục "Gán @ người giao việc".

Lưu ý: Khi @ tag tên người muốn giao việc, phòng ban chỉ hiện danh sách gợi ý từ các thành viên trong phòng. Tag người ngoài phòng ban thì cần tag chính xác username của người đó.


Bước 3. Sau khi tạo công việc xong sẽ được kết quả như sau:

* Đối với công việc đã tạo sẵn trong phòng ban: muốn giao lại cho người ngoài ban, bạn thực hiện như sau:

Click vào chi tiết công việc đó > Click chọn mục người thực thi và giao cho người ngoài tại mục này.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.