Base Sign: Cập nhật tính năng tháng 3/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 3, 2022 tại 3:50 CH


1. Các hình thức ký hỗ trợ:

- Ký bằng USB Token ( thiết bị cứng cắm vào máy)

- Ký bằng file mềm 

- Hỗ trợ với mọi nhà cung cấp với 2 thiết bị trên


2. Tích hợp ký trên Base Sign

a. Cài đặt Plugin FPTSignPlugin

Tải Plugin và cài vào máy tính cá nhân theo link: https://drive.google.com/file/d/1-AbaodPf0Fnk-wWSuWaDjHXo7MB_v-xQ/view


b. Thao tác ký trên Base Sign:

Đối với tài khoản không có chữ ký số Remote Signing (chữ ký số từ xa, loại chữ ký hiện tại Base Sign đang hỗ trợ), khi vào chi tiết 1 văn bản sẽ mặc định ký với chế độ USB Token.


Với tài khoản có chữ ký Remote Signing, khi vào chi tiết văn bản sẽ mặc định ký với loại chữ ký này, nếu bạn muốn ký bằng USB Token nữa có thể lựa chọn trong thanh Menu Tác vụ.Khi click chọn Ký với USB Token, màn hình thao tác ký được hiển thị, phần thao tác kéo chữ ký vào văn bản để ký hoặc ký theo gơi ý có sẵn tương tự như ký với Remote Signing.


Sau khi xác định xong được vị trí ký, click Xác nhận ký. Khi dó Plugin sẽ hiển thị lên màn hình lựa chọn chữ ký có trong máy tính cá nhân để ký.

Click Chọn, hệ thống tiến hành ký văn bản với chữ ký đó. File kết quả sau khi ký


3. Một số thiết lập với chữ ký USB Token 

Nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh chữ ký USB Toekn hiển thị hoặc có nhiều chữ ký USB Token với hình ảnh ký khác nhau, bạn có thể vào: Base Sign, tại thanh menu >> chọn phẫn Chữ ký của tôi >> USB Token >> Tạo mới: tạo Account, nhập Tên, upload ảnh chữ ký.


Khi đó, tại màn hình ký, bạn có thể lựa chọn account ký mà mong muốn


 

Với tài khoản App Admin, có thể thiết lập kiểu chữ ký muốn hiển thị trong Thiết lập >> Mẫu chữ ký4. Ký tại app khác (Request, Office)

Thêm tùy chọn Ký với USB Token, thao tác ký tương như trên. Trạng thái file được cập nhật sau khi ký xong 

Đối với nút Ký và Chấp thuận trong app Request, hệ thống mặc định ký theo tài khoản Remote Signing (nếu có), còn không sẽ điều hướng để ký với USB TokenCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.