Base E-hiring: Lỗi CV không về Jobsite hoặc bị thiếu/sai thông tin in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 9:47 SA


Thường xảy ra với nguồn Vietnamwork và Career Build

1.Dữ liệu không đổ về từ VNW( hoặc đổ về sai dữ liệu tên/sđt/email)

Khi VNW gửi CV ứng viên về email cho KH qua Outlook, hệ thống Outlook có thể tự động cài đặt tắt hiển thị hình ảnh trong email (hình minh hoạ)

Dẫn đến tình trạng, E-hiring không đọc được dữ liệu vì nội dung email bị thay đổi kết cấu email (phần hình ảnh bị hiển thị thành dòng chữ mã hoá)

=> Có thể đọc dữ liệu sai, hoặc không nhận diện được dữ liệu nên không tạo thành CV trên Hiring

- Cách xử lý: 

  • Cài đặt lại cho phép hiện ảnh trong email (Hướng dẫn mẫu TẠI ĐÂY)
  • Hoặc, có thể nhờ bên VNW cài đặt gửi CV cho 2 hòm email (hòm email của khách, và hòm email HR talent của Base) => Từ đó không cần chuyển dữ liệu thông qua fwd email nữa (Giống VNW phía trên)

2. Dữ liệu không đổ về từ Career Build ( hoặc đổ về sai dữ liệu tên/sđt/email)

Khác với các bên jobsite khác, CB không hiển thị thông tin Email của ứng viên trong nội dung email, để Base có thể đọc thông tin và tạo CV được luôn (Ảnh minh hoạ).

Các thông tin chi tiết về email của ứng viên được hiển thị trong header của email (đã ẩn trong hòm mail) => Khi fwd về Base, cấu trúc header có thể bị thay đổi, dẫn đến việc hệ thống nhận diện sai email, hoặc không nhận diện được thông tin CV của ứng viên

Cách xử lý:

  • Thay vì thiết lập forward email như bình thường, trường hợp này chúng ta sẽ thiết lập cài đặt lại thành redirect email (giúp hệ thống dữ nguyên thông tin header của email)

  • Hoặc, có thể nhờ bên CareerBuild cài đặt gửi CV cho 2 hòm email (hòm email của khách, và hòm email hr talent của Base) => Từ đó không cần chuyển dữ liệu thông qua fwd email nữa (Giống VNW phía trên)

3. Hiển thị sai email ứng viên

- Case: email của ứng viên không hiển thị đúng thông tin ...@empty.talent.vn

- Nguyên nhân: do email từ jobsite (career builder) gửi về không có thông tin ứng viên nên hệ thống không đọc được

- Cách xử lý: kiểm tra và sửa lại email trực tiếp trên Ehiring
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.