Base Ehiring

Base E-hiring: Lỗi CV không về Jobsite hoặc bị thiếu/sai thông tin
Thường xảy ra với nguồn Vietnamwork và Career Build 1.Dữ liệu không đổ về từ VNW( hoặc đổ về sai dữ liệu tên/sđt/email) Khi VNW gửi CV ứng viên về email c...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 9:47 SA
Base Hiring: Cách thức Hiring nhận CV ứng viên từ Jobsite
Cách thức Base Hiring nhận CV ứng viên từ các jobsite (Vietnamworks, TopCV, CareerBuider,...) TH1: KH sử dụng trực tiếp hòm mail của Base để nhận CV từ cá...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:02 CH
Base E-Hiring: Xử lý lỗi CV không đổ từ Jobsite về Hiring
Khi CV từ Jobsite không đổ dữ liệu về E-hiring, bạn kiểm tra lại xem trường hợp của mình rơi vào tình huống nào sau đây nhé Tình huống 1: CV bị đổ về pend...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 9:31 SA