Base Ehiring

Base E-hiring: Lỗi CV không về Jobsite hoặc bị thiếu/sai thông tin
Thường xảy ra với nguồn Vietnamwork và Career Build 1.Dữ liệu không đổ về từ VNW( hoặc đổ về sai dữ liệu tên/sđt/email) Khi VNW gửi CV ứng viên về email c...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 9:47 SA
Base Hiring: Cách thức Hiring nhận CV ứng viên từ Jobsite
Cách thức Base Hiring nhận CV ứng viên từ các jobsite (Vietnamworks, TopCV, CareerBuider,...) TH1: KH sử dụng trực tiếp hòm mail của Base để nhận CV từ cá...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:02 CH
Base E-Hiring: Xử lý lỗi CV không đổ từ Jobsite về Hiring
Khi CV từ Jobsite không đổ dữ liệu về E-hiring, bạn kiểm tra lại xem trường hợp của mình rơi vào tình huống nào sau đây nhé Tình huống 1: CV bị đổ về pend...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 9:31 SA
Base E-Hiring: Thời gian hiển thị trong email gửi Ứng viên bị sai?
1. Bài toán HR gửi mail mời tham gia phỏng vấn từ Hiring tới Ứng viên và Người tham gia phỏng vấn.  Tuy nhiên 2 bên báo rằng trong mail họ nhận được, thời...
Sat, 22 Tháng 4, 2023 tại 4:08 CH
Base E-Hiring: Một số lỗi thường gặp khi thao tác trên Base E-Hiring
Dưới dây là 1 số lỗi thường gặp (thuộc nhiều phần khác nhau) khi thao tác sử dụng Base Hiring. 1. Lỗi "We found a ploblem with some content in....&...
Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 10:00 CH