Base E-Hiring: Một số lỗi thường gặp khi thao tác trên Base E-Hiring in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 10:00 CH


Dưới dây là 1 số lỗi thường gặp (thuộc nhiều phần khác nhau) khi thao tác sử dụng Base Hiring.


1. Lỗi "We found a ploblem with some content in...." khi mở file xuất từ mục "Báo cáo" của Tin tuyển dụng.Nguyên nhân: Tên các bước tuyển dụng có chứa ký tự đặc biệt >> Sửa lại tên các bước, sẽ xuất và xem được file Báo cáo.


2. Đăng/ẩn các bài tại "Tin tức" của Hiring nhưng không thấy cập nhật trên website tuyển dụng.


Nguyên nhân: Chỉ phần tin tức trên website - website/news (VD: https://baseinc.talent.vn/news) mới nhận thông tin từ Hiring.

Nếu bạn muốn sửa bài ghim ở các giao diện khác, cần liên hệ nhân viên Base để nhận hỗ trợ.


3. Mail reply của Ứng viên đã hiển thị trên hồ sơ Hiring nhưng HR không có thông báo.


Nguyên nhân: 

  • Với email thông thường: Chỉ có thông báo tới người quản lý đầu tiên của Tin tuyển dụng

  • Với email phỏng vấn: Chỉ có thông báo tới những Người tham gia phỏng vấnCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.