Base E-Hiring: Thời gian hiển thị trong email gửi Ứng viên bị sai? in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 4, 2023 tại 4:08 CH


1. Bài toán

HR gửi mail mời tham gia phỏng vấn từ Hiring tới Ứng viên và Người tham gia phỏng vấn. 

Tuy nhiên 2 bên báo rằng trong mail họ nhận được, thời gian trong lịch đính kèm lại khác so với thời gian phỏng vấn đã trao đổi trước đó. Chênh lệch đúng 7h so với giờ phỏng vấn.2. Nguyên nhân

Do timezone trên Calender của người nhận email bị sai, thường để múi giờ là 00:00 nên thời gian hiển thị bị lùi 7h so với thực tế.

>> Sửa lại timezone tới đúng múi giờ (GMT+07:00) Indochina Time, load lại mail sẽ thấy lịch đính kèm hiển thị chính xác.


3. Giải pháp mở rộng

- HR có thể cân nhắc việc highlight để nhấn mạnh phần thời gian PV trong nội dung mail, và bỏ đính kèm Calender, để giảm rủi ro UV hiểu nhầm lịch hiển thị và đến sai giờ Phỏng vấn. 

Có thể bỏ đính kèm trong từng mail PV trước khi gửi, hoặc cài đặt mặc định "Bỏ lịch đính kèm", như hình:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.