Base Hiring: Cách thức Hiring nhận CV ứng viên từ Jobsite in

Sửa đổi trên: Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:02 CH


Cách thức Base Hiring nhận CV ứng viên từ các jobsite (Vietnamworks, TopCV, CareerBuider,...)

  • TH1: KH sử dụng trực tiếp hòm mail của Base để nhận CV từ các jobsite

CV sẽ đổ trực tiếp về ứng dụng Hiring luôn thông qua mail talent.vn này

  • TH2: KH sử dụng hòm email của khách hàng để nhận CV từ các jobsite

Bạn cần thiết lập cài đặt fwd email tự động từ hòm mail của công ty về mail .....@talent.vn

Khi ứng viên nộp CV trên các jobsite, CV sẽ được đổ về cả hòm mail riêng của công ty bạn, và Hiring

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.