Base Goal - Đánh giá mục tiêu in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 2:37 CH


Trong Base Goal có 2 loại đánh giá mục tiêu dành cho cá nhân và cho quản lý. Với cá nhân được giao, họ có thể tự đánh giá mục tiêu để thể hiện mứ cđộ tự tin hoàn thành mục tiêu. Còn với quản lý đánh giá để thể hiện sự đánh giá chính xác về năng lực hoàn thành mục tiêu của nhân sự.

Để thực hiện đánh giá, bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc app Base Goal từ menu app và vào mục tiêu cụ thể cần đánh giá. Sau đó làm theo hướng dẫn sau:

1. Cá nhân tự đánh giá

Bước 1: Trong mục tiêu chọn biểu tượng ".." => "Thêm tự đánh giá"

Bước 2: Chọn mức độ tự tin và kèm theo bình luận (nếu có) => "Lưu lại"

- Mức độ tự tin: có 4 lựa chọn Thấp, Trung bình, Cao, Chắc chắn thể hiện sự tự tin tăng dần đối với mục tiêu được giao

- Bình luận: Chi tiết hơn cho đánh giá (Có thể có hoặc không)

- Lưu ý: - Có thể tự đánh giá nhiều lần

Bước 3: Kết quả ghi nhận

2. Quản lý đánh giá

Bước 1: Trong mục tiêu chọn biểu tượng ".." => "Thêm quản lý đánh giá"

Bước 2: Quản lý lựa chọn các đánh giá tương ứng => "Lưu lại"

- Chất lượng mục tiêu: Các cấp đánh giá từ tốt nhất đến thấp nhất (giảm dần từ trái qua phải)

- Kết quả then chốt có ảnh hưởng đến hiệu quả như thế nào để hoàn thành mục tiêu? : Kéo thanh trượt để đánh giá % ảnh hưởng

- Tôi sẽ cho điểm liên quan sau: Khi chọn sẽ không cần đánh giá sự ảnh hưởng của kết quả then chốt

- Bình luận: Bổ sung thêm nội dung cho đánh giá (Có thể có hoặc không)

Bước 3: Kết quả thu được


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.