Base Overtime - Thêm trường tùy chỉnh cho chính sách in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 2:05 CH


Để thêm trường tùy chỉnh trong chính sách tăng ca, bạn truy cập Base Overtime từ menu app hoặc https://overtime.base.vn/. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chon "Cài đặt" => Chọn chính sách cần thêm trường tùy chỉnh

Bước 2: Chọn biểu tượng mũi tên => "Trường tùy chỉnh"

Bước 3: Chọn "Thêm trường mới" => Chọn định dạng cho trường 

- Text: Dạng văn bản ngắn
- Number (interger): Nhận dữ liệu dạng số nguyên
- Number, decimal-point: Dữ liệu dạng số thập phân

- Multi-line text: Dữ liệu dạng đoạn văn bản
- Dropdown,single: Dữ liệu lựa chọn 1 đáp án
- Date: Dữ liệu dạng ngày

Bước 4: Điền thông tin trường => "Lưu lại"


Lưu ý: Với loại Dropdown,single các lựa chọn cần điền cách nhau 1 dấu phẩy

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.