Base Overtime - Tạo đề xuất tăng ca in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 9:09 SA


Để thực hiện đề xuất xin tăng ca, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Tạo đề xuất"

Bước 2: Chọn loại chính sách tăng ca

Bước 3: Điền thông tin đề xuất => "Lưu lại"

- Tiêu đề: Tên đề xuất

- Các trường tùy chỉnh (nếu có): Các trường tùy chỉnh có thể có các định dạng khác nhau
- Thời gian tăng ca: Thời gian chọn tăng ca phải thuộc khoảng thời gian cho phép của chính sách

- Nếu ngày thực thi OT đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action thành công

- Nếu ngày thực thi OT không đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action không thành công, báo lỗi cụ thể với ngày bị lỗi


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.