Base OverTime: Tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 9:05 SA


Để tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Chọn dấu mũi tên tại "Tạo đề xuất" => "Tạo đề xuất cho nhân viên"

Bước 2: Chọn chính sách tăng ca

Bước 3: Điền nội dung đề xuất => "Lưu lại"

- Tiêu đề: Tên đề xuất
- Người thực thi đề xuất: tag nhân sự muốn cần áp dụng đề xuất tăng ca
- Điền nội dung cho các trường tùy chỉnh (nếu có)
- Chọn thời gian tăng ca trong khung giờ cho phép

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện đề xuất.

- Lưu ý :

1.Nếu trong cài đặt của nhóm chính sách mục GIỚI HẠN QUYỀN TẠO ĐỀ XUẤT CHO NHÂN VIÊN - Tắt: Không giới hạn. Tất cả người dùng đều có thể tạo đề xuất cho bất cứ ai . 

- Khi đó tạo hộ chính sách cho nhân sự sẽ hiển thị 2 mục  Chọn nhân viên bạn quản lý và Chọn nhanh nhóm thành viên từ Base Account và Phân quyền sử dụng cho tất cả các thành viên có quyền tạo overtime trong chính sách . 


- Nếu ngày thực thi OT đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action thành công

- Nếu ngày thực thi OT không đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action không thành công, báo lỗi cụ thể với ngày bị lỗi


2.Nếu trong cài đặt của nhóm chính sách mục GIỚI HẠN QUYỀN TẠO ĐỀ XUẤT CHO NHÂN VIÊN -Bật: Chỉ quản lý có thể tạo đề xuất cho nhân viên họ quản lý .

- Đối với người quản lý là Member: chỉ xuất hiện 1 nút Chọn nhân viên bạn quản lý

- Người quản lý chỉ được tạo hộ cho những nhân viên do mình quản lý

- Đối với người quản lý là System owner/ Admin: vẫn hiển thị cả 2 mục và có thể tạo cho bất cứ ai trong hệ thống

- Khi click nút Chọn nhân viên bạn quản lý hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình chọn nhân viên bạn quản lý , tích chọn nhân viên cần tạo đề xuất hộ >> Xong 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.