Base OverTime: Tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 at 3:54 CH


Để tạo đề xuất tăng ca cho nhân sự khác bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Chọn dấu mũi tên tại "Tạo đề xuất" => "Tạo đề xuất cho nhân viên"

Bước 2: Chọn chính sách tăng ca

Bước 3: Điền nội dung đề xuất => "Lưu lại"

- Tiêu đề: Tên đề xuất
- Người thực thi đề xuất: tag nhân sự muốn cần áp dụng đề xuất tăng ca
- Điền nội dung cho các trường tùy chỉnh (nếu có)
- Chọn thời gian tăng ca trong khung giờ cho phép


Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện đề xuất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.