Base Overtime - Xác nhận đề xuất tăng ca in

Sửa đổi trên: Sat, 16 Tháng 4, 2022 at 10:43 SA


Xác nhận đề xuất là bước cuối cùng trong xử lý đề xuất tại Overtime. Xác nhận mang mục đích xác nhận lại thông tin xin tăng ca và thời gian thực tế tăng ca có trùng khớp hay không. Để thực hiện xác nhận, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime từ menu app. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn đề xuất cần xác nhận

Bước 2: Chọn "Xác nhận đề xuất" => Ghi chú thông tin xác nhận (nếu có) và chọn "Xác nhận"


- Dựa vào dữ liệu checkin và ca được chia đối chiếu, người xác nhận có thể chọn "Xác nhận đề xuất" nếu mọi dữ liệu đã trùng khớp và phù hợp theo đúng quy định.

- Trong trường hợp có thông tin chưa phù hợp, người xác nhận có thể chọn ký hiệu hai chấm => "Chỉnh sửa đề xuất"để chỉnh sửa lại trước khi xác nhận


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.