Base Overtime - Xác nhận đề xuất tăng ca in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 10, 2023 tại 9:39 SA


Xác nhận đề xuất là bước cuối cùng trong xử lý đề xuất tại Overtime. Xác nhận mang mục đích xác nhận lại thông tin xin tăng ca và thời gian thực tế tăng ca có trùng khớp hay không. Để thực hiện xác nhận, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào Base Overtime từ menu app. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn đề xuất cần xác nhận

Bước 2Chọn "Xác nhận đề xuất" => Ghi chú thông tin xác nhận (nếu có) và chọn "Xác nhận"


a. Dựa vào dữ liệu checkin và ca được chia đối chiếu, người xác nhận có thể chọn "Xác nhận đề xuất" nếu mọi dữ liệu đã trùng khớp và phù hợp theo đúng quy định.

- Nếu ngày thực thi OT đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action thành công

- Nếu ngày thực thi OT không đúng loại với Loại ngày áp dụng của chính sách => Action không thành công, báo lỗi cụ thể với ngày bị lỗi

b. Hiển thị cảnh báo:

Hệ thống hỗ trợ hiển thị cảnh báo nếu nhân sự chưa làm đủ số giờ quy định bên app tính công Timesheet/Schedule/hourly

Bạn tham khảo cách bật tính năng Cảnh báo TẠI ĐÂY

c. Chỉnh sửa khung thời gian tăng ca:

Trong trường hợp có thông tin chưa phù hợp, người xác nhận có thể chọn ký hiệu hai chấm => "Chỉnh sửa đề xuất"để chỉnh sửa lại trước khi xác nhậnCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.