Base Overtime - Xuất excel giờ tăng ca in

Sửa đổi trên: Tue, 4 Tháng 6, 2024 tại 4:04 CH


Để xuất excel giờ tăng ca của nhân viên, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào app Base Overtime trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => Chọn biểu tượng mũi tên => "Xuất excel giờ tăng ca của nhân viên"

Bước 2: Chọn thông tin xuất => "Lưu lại"

- Từ ngày: Chọn thời gian bắt đầu chọn xuất (tính theo thời gian tạo của đề xuất)
- Đến ngày: Chọn thời gian kết thúc chọn xuất (tính theo thời gian tạo của đề xuất)

- Các thuộc tính được xuất: Số ngày tăng ca/Số giờ qua đêm/Số giờ trong ngày

- Các chính sách được xuất: Chọn chinh sách tăng ca muốn xuất


- Sau khi chọn "Lưu lại" file excel sẽ được xuất lưu về thiết bị (Mỗi chính sách sẽ được xuất riêng từng sheet để quản lý theo dõi dễ dàng hơn)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.