Base Overtime - Xuất đề xuất tăng ca của cả hệ thống in

Sửa đổi trên: Sat, 28 Tháng 10, 2023 tại 10:07 SA


Để xuất đề xuất tăng ca bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tất cả đề xuất" => Chọn bộ lọc để lọc các đề xuất theo tiêu chí cần xuất


Bước 2: Hiện tại hệ thống hỗ trợ 2 phương án xuất
(1) : Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất

(2): Xuất dữ liệu tăng ca theo ca
Bạn di chuột vào icon tam giác góc phải và chọn phương án xuất mong muốn 

Lưu ý: Hỗ trợ tối đa 1000 đề xuất gần nhất


Bạn có thể xem dữ liệu theo từng trạng thái.

Các thông tin sẽ hiển thị khi bạn xuất dữ liệu tăng ca trong file excel sẽ bao gồm:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.