Base Overtime - Tạo nhóm chính sách mới in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 2:33 CH


Để tạo nhóm chính sách mới, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trong menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Tất cả nhóm"

Bước 2: Chọn "Tạo nhóm mới" => Điền thông tin nhóm => "Lưu lại"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.