Base Schedule - Cài đặt ngày bắt đầu chu kì tính công in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 1:20 CH


Để cài đặt ngày bắt đầu cho chu kì tính công, bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Cấu hình"

Bước 2:  Trong "Cấu hình chung", cài đặt và "Lưu"

- Hàng tháng:
+ Ngày bắt đầu: số ngày bắt đầu
+ Bắt đầu từ: Tháng này (tháng của chu kỳ được tạo)/ tháng trước (Tháng trước của chu kì được tạo)

- Hàng tuần:
+ Ngày bắt đầu: Chọn thứ bắt đầu


Chọn "Lưu" để hoàn thành cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.