Base Schedule

Quản lý và tính toán ngày công theo ca linh hoạt

Base Schedule: Phân quyền thao tác Schedule
Trong Schedule có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Owner, App Admin, Quản lý, Người phân ca, Người duyệt đề x...
Fri, 18 Tháng 8, 2023 tại 9:52 SA
Base Schedule: Nhập/Sửa thông tin ca mẫu bằng file excel
Để nhập hoặc sửa thông tin ca mẫu bằng file excel, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/  hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu App và la...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 2:39 CH
Base Schedule: Hướng dẫn phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca
Để thao tác phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca, bạn truy cập https://Schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule tại thanh menu app. Sau đó thao tác theo hướng d...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 3:03 CH
Base Schedule - Cài đặt ngày bắt đầu chu kì tính công
Để cài đặt ngày bắt đầu cho chu kì tính công, bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trên menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn s...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 1:20 CH
Base Schedule - Tạo các vai trò dành cho phân ca
Trong từng chu kì, một nhân viên có thể đảm nhiệm các ca theo vai trò công việc khác nhau linh hoạt. Việc tạo các vai trò riêng biệt giúp chi tiết hơn trong...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 2:21 CH
Base Schedule - Cài đặt ca mẫu
Các ca mẫu được tạo sẽ giúp khi phân ca có thể phân ca nhanh hơn. Để tạo ca mẫu bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. ...
Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 2:12 CH
Base Schedule - Cài đặt khung thời gian
Cài đặt khung thời gian giúp cho việc phân ca nhanh hơn trong mỗi chu kì. Để thực hiện tạo khung thời gian mẫu, bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc ...
Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 2:46 CH
Base Schedule: Cài đặt loại ca
Để cài đặt loại ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "...
Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 2:13 CH
Base Schedule: Thêm và Xóa nhân sự ra khỏi phân ca
Để thêm và xóa nhân sự ra khỏi phân ca trên chu kỳ, bạn thao tác như sau nhé 1. Thêm nhân sự vào phân ca Bước 1: Bạn vào danh sách nhân sự trên HRM >&g...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 4:40 CH
Base Schedule - Cài đặt địa điểm
Để thêm các địa điểm phân ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc vào Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài đặt...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 3:34 CH